Miljö

mc_enviro

Visste du att:

  • en återvunnen cykel spar lika mycket koldioxid som en bilresa på cirka 12 mil genererar.
  • om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskande kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton.
  • stål och metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora i kvalitet.
  • fördelen med återvunnet ”metallskrot” sparar enorma mängder energi jämfört med att bryta ny råvara.
  • energiförbrukningen vid framställning av järn med skrot som råvara uppgår till enbart 25% av förbrukningen där malm är ursprunget.

Skrota inte kasserade cyklar – återvinn det som går. Då gör Ni oss människor och miljön en stor tjänst.

Fryshuset MekaCykel använder om möjligt organiskt nedbrytande rengörings- och smörjningsmedel.
Vi återanvänder mer än 50% av cyklar och reservdelar.